pillow front
20" linen pillow
130.00
IMG_5.7.1.front.png
20" linen pillow
130.00
pillow front
20" linen pillow
130.00
5.29.1front.png
20" denim pillow
115.00
17.0528.1front2edit copy.png
20" denim pillow
115.00
5.29.5front.png
20" denim pillow
115.00
5.29.2front.png
20" denim pillow
115.00
pillow front
26" X 16" denim lumbar pillow
115.00
side A
20" linen pillow
115.00
side A
20" linen pillow
115.00
side A
26" cotton canvas pillow
150.00
Side A
24" cotton canvas pillow
125.00
5.29.14sideA.png
20" cotton canvas pillow
80.00
side A
20" cotton canvas patchwork pillow
80.00
side A
20"cotton canvas patchwork pillow
80.00
5.29.13sideA.png
20" cotton canvas pillow
80.00
side A
20"cotton canvas pillow
80.00
side A
20" cotton canvas pillow
80.00
side A
20" cotton canvas pillow
80.00
side A
26" X 16" cotton canvas lumbar
95.00
pillow front
20" linen pillow
115.00
front.png
20" linen pillow
115.00
5.29.16sideB.png
20" linen pillow
135.00
side B
20" linen pillow
135.00
side A
20" linen pillow
115.00
pillow front
20" linen pillow
115.00
pillow front
20" linen pillow
115.00
6.1.7front cropped.png
20" linen pillow
115.00
pillow front
20" linen pillow
115.00
6.1.8front edited.png
20" linen pillow
115.00
pillow front
20" linen patchwork pillow
115.00
pillow front
20" linen patchwork pillow
120.00
pillow front
20" linen patchwork pillow
120.00
6.1.6front cropped.png
20" linen patchwork pillow
120.00
pillow front
26" linen pillow
175.00
pillow front
26" linen pillow
175.00
5.31.1front.png
20" linen pillow
95.00
pillow front
20" linen pillow
95.00
pillow front
20" linen patchwork pillow
120.00
pillow front
20" linen patchwork pillow
120.00
side A
20" cotton canvas pillow
95.00
pillow front
20" linen pillow
115.00
pillow front
20" linen pillow
115.00
pillow front
20" linen pillow
115.00
pillow front
20" linen pillow
115.00
pillow front
20" linen pillow
115.00
pillow front
20" linen pillow
115.00
17.27.15front.png
20" linen pillow
115.00
side A
20" linen pillow
115.00
side A
20" linen patchwork pillow
115.00
pillow front
26" Mali mud cloth pillow
175.00
pillow front
26" Mali mud cloth pillow
175.00
pillow front
20" Mali mud cloth pillow
95.00
pillow front
26" Mali mud cloth pillow
175.00
pillow front
26" Mali mud cloth pillow
175.00
pillow front
Mali mud cloth - standard pillow pair
210.00